Zápis z jednání

Zveřejnil: unknown - -

řádné valné hromady společnosti, konané dne 28.04.2017.