Zápis z jednání

Zveřejnil: unknown - -

řádné valné hromady společnosti, konané dne 29.04.2016.